CH3NH2 to trujący, łatwopalnym gaz o zapachu zbliżonym do amoniaku/psujących się ryb. Idealnie rozpuszcza sie w wodzie, trochę słabiej w etanolu. Ze względu na swoje właściwości fizyczne metyloaminę zazwyczaj przechowuje się skroploną w ampułkach, ale częsciej w postaci soli np. chlorowodorku metyloaminy (higroskopijne ciało stałe). Read More »
Discuss   Bury
What is Anavar (Oxandrolone)? What is the drug applied for? Learn about top side effects and risks as well as about benefits of usage of this anabolic steroid in sports. Read More »
Discuss   Bury
Bon TouTou is a leading Czech manufacturer of elegant and functional needs for your four-legged pets. We manufacture socks, collars, harnesses, guides from a wide range of materials such as fabrics, nylons and leather. Read More »
Discuss   Bury
Chicago Glass XYZ provides complete glass replacement and manufacturing in Illinois for contractors, landlords and homeowners - complete double pane, single pane, triple track and storm window units solutions give us a call or send in your glass size requirements via email. Read More »
Discuss   Bury
gas analyser Read More »
Discuss   Bury
CH3NH2 to trujący, łatwopalnym gaz o zapachu zbliżonym do amoniaku/psujących się ryb. Idealnie rozpuszcza sie w wodzie, trochę słabiej w etanolu. Ze względu na swoje właściwości fizyczne metyloaminę zazwyczaj przechowuje się skroploną w ampułkach, ale częsciej w postaci soli np. chlorowodorku metyloaminy (higroskopijne ciało stałe). Read More »
Discuss   Bury